Tag Archives: islam

7 Ciri-Ciri Ekonomi Syariah Islam

Jagoan ilmu, Ciri-Ciri Ekonomi Syariah Islam – Pendapat Ibn al Qayim dalam Umer Chapra pada bukunya Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil seorang ekonom syariah asal India menjelaskan,” Landasan ekonomi syariah adalah kebijaksanaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akirat. Kesejahteraan ini terletak dalam keadilan, kasih sayang, kelayakan, dan kebijaksanaan”. Ekonomi islam yang merujuk pada Al-quran dan… Read More »

7 Peninggalan Sejarah Islam Di Banten

Peninggalan Sejarah Islam kerajaan banten adalah sala satu kerajaan yang bercorak islami, Sejarah kerajaan Islam Banten Berdiri Pada Tahun 1526 di bagian gunung barat pulau jawa . kerajaan islam banten di dirikan oleh Putra Sunan Gunung Jati, yaitua sultan maulana hasanudin , setelah melakukan penyebaran agama islam di sekitar selat sundah selama 3 abad. Kerajaan Banten Berdiri ,kerajaan… Read More »

Manfaat Air Wudhu Menurut Islam Bagi Kesehatan

Manfaat Wudhu Bagi Kesehatan – Wudhu ada cara yang dilakukan oleh umat islam untuk menyucikan diri dari hadast kecil. Biasanya kita akan berWudhu saat sebelum melakukan sholat, entah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Wudhu artinya membersihkan diri dari kotoran, nah dengan begitu berart banyak sekali manfaat gerakan wudhu untuk kecantikan dan juga kesehatan. Tapi mungkin juga masih… Read More »